Home / Ancient Egyptian History Essays / Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

Sa ganitong paraan, babaunin niya ang kaalaman at kasanayang natutuhan upang sa kanyang paglabas sa paaralan ay magamit niya nang wasto at makabuluhan.

Ganoon din, isang araw, kapag kinailangan niyang ilarawan ang kanyang sarili sa oras ng panayam o anumang gawaing may kinalaman sa pagpapakilala, kakayanin niyang gawin ito dahil hindi naman itatanong sa kanya kung ano ang pang-uri sa halip, ipalalarawan sa kanya ang kanyang sarili.

In this current situation of portentous upheaval in the Philippines, any discussion of the “language question,” like the “woman question,” is bound to be imcendiary and contentious.

The issue of language is always explosive, a crux of symptoms afflicting the body politic.

Or, as Senator Diokno once said, “English of a sort.” How If we cannot help but be interpellated by the sirens of the global market and transformed into exchangeable warm bodies, we can at least interrogate the conditions of our subordination—if only as a gesture of resistance by a nascent, irrepressible agency.Hindi nagtatapos ang kaalaman sa pagbuo ng wasto at makabuluhang pangungusap at pagsagot sa mga kasanayan sa pagbasa.Ang FILIPINO bilang asignatura ay pagpapalalim ng ating wika at kultura.“Gusto mo bang maging isang mahusay at mabuting CEO sa iyong mga manggagawa?” Sa simpleng tanong kong ito, nakita ko ang pagkunot ng noo at pagsalubong ng kanyang mga kilay.Ang susunod na katanungan, marahil, sa pahayag na ito ay “Bakit? ” Bilang guro ng Filipino, mahalagang maisama sa oryentasyon ng mga batang tinuturuan kung bakit nila pinag-aaralan ang Filipino.Sa oryentasyong ito, malalaman nila na higit sa isang asignatura ang Filipino na kanilang pinag-aaralan.At habang ipinaliliwanag ko ang kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino upang makipag-ugnayan mula sa simpleng manggagawa hanggang sa mga aral at dalubhasang kasamahan sa kumpanya, nakita ko rin ang unti-unting pagliwanag ng kanyang mukha.Napalitan ng ngiti at matamis na “Salamat Ma’am” ang natanggap ko mula sa kanya.Kaya kung tatanungin muli ako kung bakit mahalaga ang pagtuturo ng Filipino sa mga bata, ito ang aking tugon. Sila ang magtataguyod ng wikang magbubuklod sa ating mga Pilipino at magpapakita ng kakayahan, kahusayan, at kabutihan nating mga Pilipino.Sila rin ang magpapamalas sa buong mundo kung gaano kaganda at kayaman ang ating wika at kultura.

413 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*